Avukatlarımız birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunması ve kullanılması noktasında önemli görevler üstlenen ve hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir.
 
Bağımsız yargının sacayaklarından biri olan avukatlarımız, hiçbir baskı altında kalmaksızın üstlendikleri görevle vatandaşların savunma hakkını adil bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır.
 
Kamu vicdanını ve adaletin sağlanması, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için, kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.