Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en önemli unsur adalettir,  adaletin temeli de savunmadır; bunu sağlayan da avukattır. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan “bağımsız yargı”, yargının olmazsa olmaz koşulu olan “savunma” ile anlam kazanır.
 
İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.
 
Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi yönünde gayret gösteren başta Kozanda görev yapan Avukatlarımızın olmak üzere tüm avukatlarımızın, Avukatlar Günü’nü kutluyor ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum.